Danışmanlık ve destek

Noterler, BTI, alım satım işlemlerinin desteklenmesi, inşaat. Yabancı pasaport almak, vize açmak.  

Devlet organlarında çıkarların temsili

Nüfus Müdürlüğü, Polis, Adalet Bakanlığı, VMI, Vergi Dairesi ve diğer organlarda menfaatlerin temsili.  

Mahkemelerde temsil

Genel yargı mahkemelerinde ve idare mahkemelerinde temsil. İddialar, itirazlar, dilekçeler yazmak.  

Ek hizmetler

Çeşitli sertifikaların alınması, icra davalarının kapatılması. mikrofinans kurumlarına ve bankalara borçların kapatılması.  

Seni geri arayacağız!